آلسـلآمـ عليـﮯگمـ بنآت آريـﮯد وصـف رجيـﮯمـ مـمـگن

آلسـلآمـ عليـﮯگمـ بنآت آريـﮯد وصـف رجيـﮯمـ مـمـگن Hayah /templates/dist/assets/img/logo.png
جڒٍء مـْنْ آمـْنْيـﮯُآتْيـﮯُ .. آنْ يـﮯُڪوُنْ ڪلُ مـْنْ آحبُﮩمـْ ڊآئمـْآ بُځيـﮯُر