....

.... Hayah /templates/dist/assets/img/logo.png
القلوب عند بعضها ..
عبارة بسيطة قصيرة موجزة عفوية تكفى لشرح كل معانى الود و التوافق رغم بعد المسافات و ندرة التواصل !
لا يوجد أي ردود على هذا الموضوع